Θέμα: ΑΔΕΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΔΗΜΑΡΙΟ ΜΥΚΗΣ ΟΜΠΑΣΗ ΑΜΠΟΥΡΡΑΧΗΜ
Ημ/νια: 28/12/2017 12:43:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΗΙ5ΩΚ8-96Π

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Έκδοσης ΑδειώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη