Θέμα: Α ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚ ΑΔΕΙΑΣ 1/2017 ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 6/2017 ΓΛΕΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕΖΟΥΛΑ ΑΒΔΗΡΩΝ
Ημ/νια: 22/12/2017 08:03:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΝΒΙΩΚ8-4ΑΣ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Έκδοσης ΑδειώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη