Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΑΛΗ ΑΛΗ ΤΑΣΙΝΚΙΜΜΕΡΙΑ ΞΑΝΘΗΣ
Ημ/νια: 22/12/2017 07:48:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΟ5ΥΩΚ8-ΨΗΤ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Έκδοσης ΑδειώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη