Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 103/2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΙΜΜΕΡΙΑ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΦΑΡΙΝΤΙΝ, ΕΡΚΑΝ, ΕΓΚΗΝ
Ημ/νια: 19/12/2017 09:58:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΔΓΞΩΚ8-16Α

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Έκδοσης ΑδειώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη