Θέμα: ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 92/2017 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΖΑΓΗΤ ΧΙΟΥΣΕΙΝ ΟΓΛΟΥ
Ημ/νια: 01/12/2017 09:36:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΤΦΘΩΚ8-ΕΗΘ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Έκδοσης ΑδειώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη