Θέμα: ΑΔΕΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΑΚΑΡΠΟ ΞΑΝΘΗΣ ΧΙΟΥΣΕΙΝ ΟΓΛΟΥ ΝΕΖΜΙΔΙΝ
Ημ/νια: 20/11/2017 08:10:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΑ48ΩΚ8-ΡΑ3

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Έκδοσης ΑδειώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη