Θέμα: Γ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚ ΑΔΕΙΑΣ 49/2015 ΚΑΙ 35/2015 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
Ημ/νια: 16/11/2017 14:08:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΛΠ1ΩΚ8-35Ω

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Έκδοσης ΑδειώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη