Θέμα: ΑΔΕΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δ.ΤΟΠΕΙΡΟΥ
Ημ/νια: 09/11/2017 09:24:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6Ψ9ΜΩΚ8-ΗΘΞ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Έκδοσης ΑδειώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη