Θέμα: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 47/17 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ 49/2017 ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ
Ημ/νια: 02/11/2017 13:28:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΘΕΗΩΚ8-ΜΓΨ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Έκδοσης ΑδειώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη