Θέμα: ΑΔΕΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΗΜΑΝΤΡΑ ΑΒΔΗΡΩΝ ΤΖΑΓΗΤ ΧΙΟΥΣΕΪΝ ΟΓΛΟΥ
Ημ/νια: 08/11/2017 09:23:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΧΤΧΩΚ8-2Β9

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Έκδοσης ΑδειώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη