Θέμα: ΑΔΕΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΧΟΥΣΕΙΝ ΑΙΣΕ, ΤΣΑΚΜΑΚ ΜΟΥΜΙΝ ΠΗΓΑΔΙΑ ΑΒΔΗΡΩΝ
Ημ/νια: 30/10/2017 09:01:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΘΒΔΩΚ8-Κ75

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Έκδοσης ΑδειώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη