Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 97/2017 ΤΖΑΓΗΤ ΧΙΟΥΣΕΙΝ ΟΓΛΟΥ ΣΗΜΑΝΤΡΑ ΑΒΔΗΡΩΝ
Ημ/νια: 27/10/2017 11:41:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 62ΤΧΩΚ8-ΑΡΔ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Έκδοσης ΑδειώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη