Θέμα: ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 88/2017 ΖΑΚΩΝΗΣ ΑΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΒΑΝΙΑΝΟ
Ημ/νια: 25/10/2017 12:57:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΥΠΞΩΚ8-ΥΟΣ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Έκδοσης ΑδειώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη