Θέμα: ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 81/2017 ΤΣΑΛΙΔΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ ΓΕΝΙΣΕ ΑΒΔΗΡΩΝ
Ημ/νια: 06/10/2017 07:59:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΧΩ2ΩΚ8-ΟΟΞ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Έκδοσης ΑδειώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη