Θέμα: ΕΓΚΡΙΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΑΜΚΑΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ
Ημ/νια: 09/10/2017 09:31:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΒΥΩΩΚ8-ΣΣΝ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Έκδοσης ΑδειώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη