Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΞΥΛΙΝΟΥ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ
Ημ/νια: 11/10/2017 13:12:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΒΤΩΚ8-ΩΙ7

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Έκδοσης ΑδειώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη