Θέμα: ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
Ημ/νια: 12/10/2017 08:46:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΗΤΟΩΚ8-ΩΦΝ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Έκδοσης ΑδειώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη