Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ 2019
Ημ/νια: 29/05/2019 07:51:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 61Π8ΩΚ8-7Δ5

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση των Αποκεντρωμένων υπηρεσιών με έδρα τη Σταυρούπολη