Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΪΟ 2019
Ημ/νια: 15/04/2019 08:46:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΠΥ4ΩΚ8-Δ4Θ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση των Αποκεντρωμένων υπηρεσιών με έδρα τη Σταυρούπολη