Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ 2017
Ημ/νια: 11/07/2017 13:30:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6Ρ4ΤΩΚ8-Δ7Ι

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση των Αποκεντρωμένων υπηρεσιών με έδρα τη ΣταυρούποληΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη