Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ 2020
Ημ/νια: 29/06/2020 15:09:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΣΕΖΩΚ8-ΗΛΥ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Εξυπηρέτησης Δημάρχου