Θέμα: ΑΠΌΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΊΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΛΊΟΥ
Ημ/νια: 21/06/2018 10:43:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ψ48ΚΩΚ8-2ΟΜ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Εξυπηρέτησης ΔημάρχουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη