Θέμα: "ΣΥΓΚΡΌΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΊΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΉΣ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΉΝΑ ΙΟΎΝΙΟ
Ημ/νια: 22/05/2018 11:43:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 73Ρ6ΩΚ8-ΗΔΨ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Εξυπηρέτησης ΔημάρχουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη