Θέμα: ΣΥΓΚΡΌΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΊΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΉΣ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗΣ ΜΑΡΤΊΟΥ 2018
Ημ/νια: 27/02/2018 11:02:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΔΖΥΩΚ8-Η6Τ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Εξυπηρέτησης ΔημάρχουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη