Θέμα: ΣΥΓΚΡΌΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΊΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΉ Σ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ Σ ΓΙΑ ΤΟ ΜΉΝΑ ΔΕΚΈΜΒΡΙΟ
Ημ/νια: 27/11/2017 10:48:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 72ΤΚΩΚ8-ΛΛΨ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Εξυπηρέτησης Δημάρχου 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη