Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΙΟ 2017
Ημ/νια: 01/06/2017 18:21:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΦΤΕΩΚ8-ΕΧΒ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Εξυπηρέτησης ΔημάρχουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη