Θέμα: Κατάργηση Ομάδας Εργασίας
Ημ/νια: 22/02/2017 16:17:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω38ΣΩΚ8-ΞΞ0

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Εξυπηρέτησης ΔημάρχουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη