Θέμα: Απόφαση Δημάρχου 61/2017 για τη διακοπή των μαθημάτων στις σχολικές μονάδες Α'θμιας και Β'θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 12/01/2017 14:01:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΜΩΓΩΚ8-ΙΘΑ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Εξυπηρέτησης ΔημάρχουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη