Θέμα: Απόφαση Δημάρχου 52/2017 για τη διακοπή μαθημάτων λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών
Ημ/νια: 11/01/2017 13:58:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΓΦ3ΩΚ8-Ι2Ρ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Εξυπηρέτησης ΔημάρχουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη