Θέμα: Συγκρότηση ομάδας εργασίας για την επεξεργασία και τη διεκπεραίωση των εκκρεμών υποθέσεων και εργασιών του τμήματος Ελέγχου Κατασκευών της Διεύθυνσης Δόμησης του Δήμου Ξάνθης
Ημ/νια: 15/12/2016 15:41:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΓΓ0ΩΚ8-520

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Εξυπηρέτησης ΔημάρχουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη