Θέμα: Συγκρότηση ομάδας έργου για την υλοποίηση, παρακολούθηση και συντονισμό του προγράμματος της Κοινωφελούς Εργασίας στο Δήμο Ξάνθης
Ημ/νια: 14/11/2016 15:26:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 77Λ4ΩΚ8-ΤΜΠ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Εξυπηρέτησης ΔημάρχουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη