Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (ΚΗΙ-1499)
Ημ/νια: 14/06/2016 10:52:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΒΣΤΩΚ8-Ο3Σ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων και Μηχανημάτων



Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη