Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (ΜΕ 29537)
Ημ/νια: 10/06/2016 10:46:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω9Β4ΩΚ8-7ΒΒ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων και Μηχανημάτων
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη