Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (ΜΕ 29537)
Ημ/νια: 08/06/2016 10:27:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6Κ0ΘΩΚ8-ΟΞΔ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων και Μηχανημάτων
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη