Θέμα: Έγκριση της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας για τη Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.», με διακριτικό τίτλο «ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» από τους Δήμους Ξάνθης, Μύκης και Αβδήρων, β) Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.», με διακριτικό τίτλο «ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» από τους Δήμους Ξάνθης, Μύκης και Αβδήρων, γ) έγκριση του σχεδίου Καταστατικού της εταιρείας, δ) συμμετοχή του Δήμου Ξάνθης στο Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και ε) παροχή εξουσιοδοτήσεων για τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες
Ημ/νια: 17/06/2021 13:25:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΘΑ3ΩΚ8-932

Δείτε την απόφαση στη Διαύγεια Δήμου ΞάνθηςΧρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.