Θέμα: Ακύρωση της αρ.92/23-3-2021 προγενέστερης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και συγκρότηση νέας Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: «Σύνταξη νέων μελετών πυροπροστασίας και τευχών δημοπράτησης και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε δώδεκα (12) σχολικές μονάδες του Δήμου Ξάνθης» με αντικείμενο μελέτης: «Μελέτες Αποτύπωσης Αρχιτεκτονικών, Παθητικής και Ενεργητικής Πυροπροστασίας για δώδεκα (12) σχολικές μονάδες του Δήμου Ξάνθης»
Ημ/νια: 07/04/2021 08:05:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΑΓΤΩΚ8-1Ξ1

Δείτε την απόφαση στη Διαύγεια Δήμου ΞάνθηςΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

live streaming`
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.