Θέμα: Συγκρότηση της Επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων προμήθειας ειδών και παροχής υπηρεσιών που αφορούν: «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού και διασποράς του κορωνοϊού covid-2019» για το χρονικό διάστημα που θα ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 και τις σχετικές Π.Ν.Π
Ημ/νια: 14/01/2021 12:46:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω3ΖΞΩΚ8-06Β

Δείτε την απόφαση στη Διαύγεια Δήμου Ξάνθης 

Χαμόγελου του Παιδιού

Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.