Θέμα: Τροποποίηση της υπ’ αριθ.28/20 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με: «Αποδοχή της αρ.πρωτ.756/13-02-2020 (Α.Δ.Α 6ΠΩΞ7ΛΒ-ΤΧΖ) Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002534, εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης και τροποποίηση τής με αριθμ.213/2016 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου»
Ημ/νια: 24/11/2020 08:38:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΩ4ΤΩΚ8-Ο2Π

Δείτε την απόφαση στη Διαύγεια Δήμου ΞάνθηςΧρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.