Θέμα: Λύση σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, λόγω οικειοθελούς αποχώρησης. (Τυριάκης Γεώργιος και Ταϊρίδου Αναστασία)
Ημ/νια: 16/11/2015 12:18:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 72Α6ΩΚ8-Β77

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη