Θέμα: ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ THN 26-06-2020403
Ημ/νια: 26/06/2020 12:27:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΙ0ΦΩΚ8-7ΗΣ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Οικονομικών Υπηρεσιών