Θέμα: ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΟΔΥ, ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠTΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ, ΓΙΑ COVID - 19401
Ημ/νια: 26/06/2020 12:28:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω548ΩΚ8-ΑΥΚ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Οικονομικών Υπηρεσιών