Θέμα: ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΚΑΛΤΣΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΤΗΝ ΜΥΚΗ ΣΤΙΣ 18,19,20,21,25,26,27 ΚΑΙ 28/05/2020 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ 458/10965/15-05-2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΞΑΝΘΗΣ362
Ημ/νια: 18/05/2020 08:43:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΣΞΧΩΚ8-ΙΕΣ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Οικονομικών Υπηρεσιών