Θέμα: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΥΠΟΥΡΙΚΗΣ (ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ - ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ - ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ)358
Ημ/νια: 13/05/2020 14:26:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΘΥΡΩΚ8-ΥΡΡ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Οικονομικών Υπηρεσιών