Θέμα: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΥΠΟΥΡΙΚΗΣ (ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ - ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ - ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ)359
Ημ/νια: 13/05/2020 14:32:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 91ΧΣΩΚ8-ΩΨΦ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Οικονομικών Υπηρεσιών