Θέμα: ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΧΑΣΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΝΕΣΤΟΥ 5353
Ημ/νια: 12/05/2020 08:51:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΞΛΩΚ8-ΕΗΚ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Οικονομικών Υπηρεσιών