Θέμα: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ355
Ημ/νια: 12/05/2020 08:51:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ψ99ΚΩΚ8-Ν4Ο

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Οικονομικών Υπηρεσιών