Θέμα: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ ΣΤΟΝ ΝΤΕΜΕΡΤΖΗ ΡΙΤΒΑΝ ΤΟΥ ΣΑΜΠΡΗ356
Ημ/νια: 12/05/2020 08:51:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΥΒΑΩΚ8-Φ9Χ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Οικονομικών Υπηρεσιών