Θέμα: Δαπάνες για προμήθειες υλικού,παροχή μέσων προστασίας εργαζομένων και λοιπών συναφών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας ανάγκης λήψης μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορονοιού COVID-19 321
Ημ/νια: 27/03/2020 08:26:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 662ΦΩΚ8-3ΒΤ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Οικονομικών Υπηρεσιών