Θέμα: ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΚΑΪΤΑΤΖΗ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΣΕΠΕΛΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΓΚΑΪΤΑΤΖΗ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΙΣ 17/10/2019569
Ημ/νια: 16/10/2019 11:57:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΨΨΧΩΚ8-8Τ0

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Οικονομικών Υπηρεσιών