Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΡΑΠΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΣΤΙΣ 16 ΚΑΙ 17/10/2019570
Ημ/νια: 16/10/2019 11:57:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 66Τ4ΩΚ8-5ΝΤ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Οικονομικών Υπηρεσιών